Friday, December 1, 2023

प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको काठमाडौं जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार विवरण


  • November 15, 2022


प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको काठमाडौं जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार विवरण


Pragya Gautam
300 views

सम्बन्धित समाचारहरु