Wednesday, June 19, 2024

प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको तनहुँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार विवरण


  • November 15, 2022


प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको तनहुँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार विवरण


Pragya Gautam
279 views

सम्बन्धित समाचारहरु